พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กอศ.สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๖

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กอศ.สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐

พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กอศ.สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ ณ กอศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. และ นนร.