ปฏิทินกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


28 กรกฎาคม 2020

28 ส.ค. 63 เวลา 0800

พ.อ.ปเสฏฐา สารลักษณ์
พ.ท.หญิง คนึงนิจ จิตตรง
ร.ท.หญิง ชญาน์นันท์ จิตต์จำนงค์
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้า บก.รร.จปร.

View full calendar