อาจารย์ชาวต่างประเทศ

caret-down caret-up caret-left caret-right
Mr. Edward R. Mercado

Mr. Edward R. Mercado

ตำแหน่ง : อจ.พิเศษชาวต่างประเทศ
คุณวุฒิ: - TEFL Certificate, Associate Degree Drafting

              - Lan Tech Certificate

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

 

Mrs. Harrieth Bucao Bagtas

Mrs. Harrieth Bucao Bagtas

ตำแหน่ง : อจ.พิเศษชาวต่างประเทศ
คุณวุฒิ: - B.S.(Computer Science)

              - TEFL (Full Course)

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

 

Mr. Warren Owen Dinkelmann

Mr. Warren Owen Dinkelmann

ตำแหน่ง : อจ.พิเศษชาวต่างประเทศ
คุณวุฒิ:  - BA TESOL
- TESOL/TEFL In-Class Certification Program

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ