ปฏิทินกิจกรรม

พิธีในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 133 ปี (5 ส.ค. 63)


5 สิงหาคม 2020

5 ส.ค. 63

พ.อ.ปเสฏฐา สารลักษณ์
พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์
พ.ต.หญิง มัทวัน ชุมทอง
ร.อ.หญิง อำภา ช่างเกวียน
ร.อ.หญิง นิสากร จันทสร
ร.ท.หญิง ชุติมา ว่านเครือ

ร่วมพิธีในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 133 ปี (5 ส.ค. 63) ณ หอประชุม รร.จปร.

View full calendar