กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ให้การต้อนรับ น.อ. ริตชี่ คันนิงแฮ ผชท.อต./ไทย และ พ.ท. นิโคลัส บูเมอร์ รอง ผชท.อต./ไทย เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ๔ (LG 2104) นนร.ชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ให้การต้อนรับ น.อ. ริตชี่ คันนิงแฮ ผชท.อต./ไทย และ พ.ท. นิโคลัส บูเมอร์ รอง ผชท.อต./ไทย เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ๔ (LG 2104) นนร.ชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ให้การต้อนรับ น.อ. ริตชี่ คันนิงแฮ ผชท.อต./ไทย และ พ.ท. นิโคลัส บูเมอร์ รอง ผชท.อต./ไทย เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ๔ (LG 2104) นนร.ชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๖ เวลา ๑๔๑๕ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ๒๐๔