การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๔

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบคัดเลือกประจำภูมิภาคกลาง เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๔

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบคัดเลือกประจำภูมิภาคกลาง เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นักเรียนนายร้อย สดุดี  สิริวงศ์เครือ ชั้นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักเรียนนายร้อย อนุพงศ์ ถือคำ      ชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

นักเรียนนายร้อย ทั้ง ๒ นาย ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ