การประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาควิชาไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖

การประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาควิชาภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาวิชาไทยได้ดำเนินการประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาควิชาภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กอศ.สกศ.รร.จปร. ชั้น ๑