การประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖

การประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษได้ดำเนินการประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ ณ ห้องประชุม กอศ.สกศ.รร.จปร. ชั้น ๑