คณะกรรมการกำกับมาตรฐานฯ ภาษาอังกฤษ กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษระหว่างภาคการศึกษาที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๖

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานฯ ภาษาอังกฤษ กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษระหว่างภาคการศึกษาที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๖

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานฯ ภาษาอังกฤษ กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษระหว่างภาคการศึกษาที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๖ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคาร กอศ.สกศ.รร.จปร.