คณะกรรมการกำกับมาตรฐานฯ ภาษาไทย กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาไทย ระหว่างภาคการศึกษาที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๖

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานฯ ภาษาไทย กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาไทย ระหว่างภาคการศึกษาที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๖

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานฯ ภาษาไทย กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาไทย ระหว่างภาคการศึกษาที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคาร กอศ.สกศ.รร.จปร.