คณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ รอง จก.ยศ.ทบ. เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของ นนร. เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๖

คณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ รอง จก.ยศ.ทบ. เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของ นนร. เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๖

คณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ รอง จก.ยศ.ทบ. เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของ นนร. เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กอศ.สกศ.รร.จปร.