คณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. เข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๖๖

คณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. เข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๖๖

คณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. เข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๖๖ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน ๒๐๑ กอศ.สกศ.รร.จปร.