พล.อ.ท. ภูมิใจ เลขสุนทรากร เสธ.สปท. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กอศ.สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๖

พล.อ.ท. ภูมิใจ เลขสุนทรากร เสธ.สปท. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กอศ.สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑๐๐

พล.อ.ท. ภูมิใจ เลขสุนทรากร เสธ.สปท. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กอศ.สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑๐๐ ณ กอศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร.