ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. ประจำเดือน ก.พ. ๖๓

ผอ.กอศ..สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. ประจำเดือน ก.พ. ๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๓

ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. ประจำเดือน ก.พ. ๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ โรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร.